Markedsframstøt mot olje, gass og akvakulturnæringer i Russland

Applicant
J.M. Hansen
Troms
Partner
Representant for JM Hansen og Nofi
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
17

­­

JM Hansen ønsker å gjennomføre prosjektet ”Markedsframstøtt mot olje, gass‐ og akvakulturnæringer i Russand” for å vurdere mulighetene i forhold til disse to næringene.