Luftforurensning i grensesonen - effekter på terrestrisk miljø

Applicant
Bioforsk Svanhovd
Finnmark
Partner
INEP
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Miljø
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
26

­­

Formålet med prosjektet er å arrangere et møte på Bioforsk Svanhovd i mai 2013 hvor spesialister fra Norge, Russland og Finland samles. Her vil nåværende kunnskaper rundt effekter av luftforurensning på det terrestriske miljøet (vegetasjon, skog og jord) sammenstilles. Her vil også områder hvor kunnskap mangler identifiseres. Resultatet fra samlingen vil formidles til beboere i Nord-Norge og Nordvest-Russland gjennom populærvitenskapelige artikler, i  media, etc.