Kunnskapsutveksling om trepartssamarbeid i arbeidslivet.

Applicant
NHO Finnmark
Finnmark
Partner
Murmansk Fylkes Faglige Samorganisasjon
Murmansk
Prosjekt størrelse
70 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
16

­­

Målet med prosjektet er kunnskapsutveksling om "Trepartssamarbeidet" (arbeidsgivere - arbeidstakere ‐ myndigheter) i norsk og russisk næringsliv. Målgruppen er næringsdrivendes og arbeidstakernes organisasjoner i Nord‐Norge og Murmansk‐regionen. En tre‐årig samarbeidsavtale ble signert i september 2012, og samarbeidsmøter avholdes årlig, vekselsvis i Finnmark og Murmansk. I 2013 er det NHO Finnmark som er vertskap, og inviterer samarbeidspartene til Finnmark.