Kartlegging, næringssamarbeid og grensekryssende aktiviteter

Applicant
Kirkenes Næringshage AS
Finnmark
Partner
Prosjekt størrelse
395 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Formålet er å gjennomføre et forprosjekt for utformingen av hovedprosjektet. Målet er å etablere en struktur for og begynne kartleggingen av relevant informasjon som viser status og utvikling i næringssamarbeid og grensekryssende aktiviteter som for eksempel varehandel, tjenesteyting, vareflyt, flyt av arbeidskraft og migrasjon, samt bedriftssamarbeid. Forprosjektet skal utvikle metodikken for hovedprosjektet og avklare hvordan informasjonen best skal samles inn, tolkes, formidles og presenteres. Partner på russisk side bestemmes i løpet av forprosjektet. 

Number of participants in the project

Project total
4