Integrating the railway system in the Barents Region

Applicant
Tschudi Kirkenes AS
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Small & Medium Business Support Agency
Murmansk
Prosjekt størrelse
350 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Prosjektet skal forbedre forutsetningene for, og forankre, et større utviklingsprosjekt rettet mot en ny jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Nikel/Sapolyarnyi og oppgradering av jernbanen øst for Nikel/Sapolyarnyi, mot Kola og på sikt også videre østover og sørover.