Import av møllekuler fra Russland til lokal gruveindustri

Applicant
Henriksen Shipping Service AS
Finnmark
Partner
Prom Grazhdan Stroy
Murmansk
Prosjekt størrelse
90 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Sydvaranger Gruve AS bruker store mengder møllekuler i sin produksjonsprosess. Disse importeres i dag fra Italia, og de leveres med fraktebåt 2 – 3 ganger årlig. Disse består i hovedsak av stål. I prosjektets Fase 1 ble det avklart at det er mulig å få produsert slike møllekuler av tilfredsstillende kvalitet og pris i Russland. Dette vil bety bedre service og bedre pris for Sydvaranger. Trolig vil dette også redusere kapitalkostnadene for Sydvaranger Gruve AS, da man kan tilby flere og mindre leveranser enn hva selskapet har i dag. Og det vil etablere flere arbeidsplasser i Kirkenes.