Gestaltutvikling i Barents

Applicant
Tromsø Gestaltsenter AS
Troms
Partner
Nord Gestalt Initiativ
Murmansk
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
34

­­

Tromsø Gestaltsenter og Nord Gestalt Initiativ, Murmansk, skal arrangere et intensivt gestaltseminar for russiske og rorske gestaltterapeuter, ‐studenter og klienter, i perioden 7. ‐ 11. mai 2013 i Tromsø. Samlingen kunngjøres både i Russland og Norge. Målsettingen er å videreutvikle et allerede igangsatt samarbeid mellom russiske og norske gestaltterapeuter. I dette ligger det erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom gestaltterapeuter og psykologer. I tillegg er det også videreutvikling av forståelse og aksept mellom de to kulturer.