The Gargia Conference 2013

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Syktyvkar State University
Komi
Prosjekt størrelse
160 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
45

­­

Formålet med den internasjonale fagkonferansen for regional utvikling er det samme som for FoU‐prosjektet for lokale og regionale utviklingsverksted og ‐partnerskap og Det internasjonale tematiske nettverket for lokal og regional utvikling, som Høgskolen i Finnmark leder på vegne av Arktisk Universitet, nemlig konkret problemløsning ved kunnskaps‐ og kompetansebygging innen det aktuelle temaområdet. Det har vi oppnådd gjennom stadig flere sammenlignende studier basert på integrasjon og bruk av teori‐ og erfaringsbasert kunnskap, fra den nordlige periferien i de 8 landene som utgjør det sirkumpolare nord. Konferansen ble opprettet i 2004 som møteplass og debattforum for fagansatte ved Høgskolen i Finnmark (HiF) og lokale og regionale utviklingsaktører engasjert i det nystartede FoU‐prosjektet for lokale og regionale utviklingsverksted og ‐partnerskap, et tilbud til mindre kommuner i Finnmark med omstillingsvansker. Årets konferanse har tittelen "Ecology and Sustainable Community and Business Development in the North".