Fundamentering av Russlandsprosjektet i nye Nesseby oppvekstsenter

Applicant
Nesseby oppvekstsenter
Finnmark
Partner
Pechenga skole nr 5
Murmansk
Prosjekt størrelse
85 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
42

­­

Nesseby oppvekstsenter vil i tidrommet 9. ‐ 11. mai 2013 arrangere en reise til Petchenga og Murmansk for alle sine 42 ansatte. Målet for turen er å skape et godt fundament for vårt ordinære Russlandsprosjekt ved det nye oppvekstsenteret i Nesseby.