"Forewarned is forearmed"

Applicant
LHL Internasjonal
Partner
EB Fondet Arkhangelsk
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
37
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

LHL International, Easy Breathing Charity Fund og Arkhangelsk Røde Kors vil organisere som et pilot prosjekt en informasjonskampanje om tuberkulose blant den generelle befolkingen. Det vil i tillegg organiseres tiltak overfor risikoutsatte grupper. Pilotprosjektet vil gjennomføres over tre måneder, i perioden 24. februar ‐ 24. mai 2013.