FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i praksis

Applicant
Norges Blindeforbund
Troms
Partner
Union of associations of the disabled in the Arkhangelsk region
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
220 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
100

­­

Norges Blindeforbund Troms vil i samarbeid med to russiske partnere og en tysk organisasjon arrangere en internasjonal konferanse med fokus på implementeringen av FN konvensjonen om funksjonhemmedes rettigheter i Norge, Russland og Tyskland. Konferansen vil foregå i Arkhangelsk 3. - 4.juni 2013. Vi vil deretter bruke konferanseresultatene til å utvikle et prosjekt med sikte på kompetanseutveksling i undervisning sektoren mellom Norge og Russland. Prosjektbeskrivelsen vil foreligge i januar 2014.