Etablering av undervisningssamarbeid i fremmedspråk og realfag

Applicant
Samisk videregående skole og reindriftsskole
Finnmark
Partner
Norsk-russisk skole i Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
140 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Young
50(Norwegian and Russian)

­­

To av skolens klasser er invitert til Murmansk (til Gymnas nr.1 og Gymnas nr. 9) på fagekskursjon for å følge russisk skoleundervisning over en dag, innenfor blant annet matematikk og engelsk. Utover skolebesøkene planlegges, i samarbeid med de russiske skolene, mindre dagsekskursjoner til relevante faglige ressurssentre i regionen, bl.a. til Fylkesmuseet (naturfag/historie) og Kolatom (fysikk). Besøk i Murmansk vil foregå i løpet av april 2013 og inkluderer fagene engelsk, matematikk, fysikk, sosiologi, sosialantropologi og samisk historie.