Etablering av norsk-russisk informasjonsvarehus

Applicant
Tromsø Consulting Group AS
Troms
Partner
OOO Murmansk Consulting Group
Murmansk
Prosjekt størrelse
110 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
5

­­

Murmansk Consulting Group (MCG) og Tromsø Consulting Group (TCG) vil sammen undersøke det kommersielle grunnlag for etablering av et "informasjonsvarehus" relatert til sjømatsektoren i Barentsregionen. Formålet er å skape en tung informasjonsdatabase som kan bidra til næringsliv og øvrige med ønske og behov for helhetlig info fra alle sektorer innen norsk og russisk sjømatnæring i Barentsregionen.