Etablering av landbasert oljeterminal i Sør‐Varanger

Applicant
Norterminal AS
Finnmark
Partner
Akvaplan‐niva Barents Ltd
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
6

­­

I tilknytning til arbeidet med etablering av en miljøvennlig og moderne landbasert olje‐ og gassterminal i Sør‐Varanger vil man som en del av forutsetningene, gjennomføre omfattende og ressurskrevende prosesser for å knytte russiske strategiske samarbeidspartnere til prosjektet. I Russland rettes innsatsen mot Moskva, St. Petersburg og Nordvest‐Russland. Det vil samtidig gjennomføres markedskartlegging, og prosessen kobles mot blant annet utvikling av forretnings‐ og investeringsplan for selskapet.