Cooperation between Legal Aid Clinics in the New Arctic

Applicant
Jusshjelpa i Nord-Norge
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
69 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
25
Young
22(Norwegian and Russian)

­­

Jusshjelpa i Nord‐Norge og rettshjelpsklinikken (Law Instute) ved Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk ønsker å fortsette samarbeidet mellom våre to rettshjelpsklinikker. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å finne frem til felles rettspolitiske prosjekter, satsningsområder og å utveksle kunnskap om saksbehandlingsrutiner, herunder klientbehandling, kvalitetssikring og prosederingsteknikk mellom våre to rettshjelpsklinikker. Vi har fortsatt et ønske om å på lengre sikt involvere andre rettshjelpstiltak i Russland, Nord‐Finland og Nord‐Sverige i samarbeidet.