Brobygging over grensene

Applicant
Harstad Soroptimistklubb
Troms
Partner
Petrozavodsk Soroptimistklubb
Karelia
Prosjekt størrelse
19 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
2

­­

Harstadklubben skal i mai/juni arrangere Norgesunionens Representantskaps‐ og landsmøte der 250 soroptimister fra hele Norge skal delta. For å videreutvikle den personlige kontakten med Russland ønsker vi å invitere to soroptimister fra Petrozavodsk til dette arrangementet, og avsette tid til felles møter i etterkant av R/L‐møtet.