Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi 2013

Applicant
Høgskolen i Harstad
Troms
Partner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
53
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Prosjektets formål er å gi bedrifter innen det samiske produktsegmentet i Norge, Sverige og Russland kompetansepåfyll i hvordan de kan arbeide med bedriftsutvikling, med fokus på merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling. Prosjektet har pågått siden 1. juni. 2011 og vil pågå til 1. juni 2014.