Barentsworkshop landbruksforskning

Applicant
Bioforsk Nord Holt
Troms
Partner
Polar experimental Station of Research Institute for Plant Growing POSVIR
Murmansk
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Bioforsk Nord Holt arrangerer 20. ‐ 21. november 2013 en workshop for landbruksforskere i nordlige Norden og Russland. Hensikten er å definere problemer nordlig landbruk og utvikle forskningsprosjekter, og søker derfor om reise‐, opphold‐ og tolkestøtte til russisk delegasjon.