Barents Voluntary Arrangements Exchange 2013

Applicant
IntraAct Productions
Nordland
Partner
Producer Center Arkhangelsk‐Jazz. Arkhangelsk Blues og Vladimir Rezitsky festival
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
210
Young
120(Norwegian and Russian)

­­

Hovedformålet med VAE-prosjektet er å hjelpe russiske festival og konsertarrangører med å heve arrangørkompetansen på sine musikk og kulturproduksjoner. Dette vil skje ved hjelp av frivillige arbeid hvor vi skal utvikle en felles arrangørplattform som kan medvirke til at profesjonelle artister og band som gjester Russland/Barents oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under oppholdet. Prosjektet involverer mange partnere både fra Norge og Russland.