Barents Kunnskapspark

Applicant
Kirkenes Næringshage AS
Finnmark
Partner
TBD
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
14

­­

Formålet med prosjektet er å styrke næringsutviklingen i Øst‐Finnmark og Barentsregionen gjennom målrettet satsing på kompetansebygging, samt å sikre et bredt samarbeid om innovasjon, Forskning og Utvikling og næringsutvikling.