Arctic Culture Understanding

Applicant
Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
Finnmark
Partner
Gymnas nr 1
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
48
Young
40(Norwegian and Russian)

­­

Med dette prosjektet ønsker vi å engasjere elever i grunnskolen, kulturskolen og videregående opplæring i Nordkapp og elever i Murmansk til samhandling og samarbeid på tvers av landegrensene. Det skal lages en felles årskalender på russisk og norsk. Vi vil at prosjektet skal oppleves som spennende og lærerikt, og vi vil stimulere til økt interesse for russisk språk og kultur i lokalsamfunnet.