4H på Nordkalotten

Applicant
4H Troms
Troms
Partner
Apatity 4H
Murmansk
Prosjekt størrelse
100 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
123
Young
100(Norwegian and Russian)

­­

Etter fjorårets nordkalottleir ønsker Apatity 4H å kommme på 4H‐leir i Norge igjen. Møtet mellom ungdommene i fjor var så vellykket at vi gjerne tar i mot 4H‐ungdom fra Apatity på vår fylkesleir. Målet er at ungdommene blir enda bedre kjent med hverandre og med hverandres kultur, og også med drift av 4H. På sikt håper vi at vårt samarbeide vil føre til et fast samarbeid med Apatity 4H.