Vi lærer hverandres språk og kultur

Applicant
Kongsbakken videregående skole
Troms
Partner
Gymnas nr 1
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
112 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
32
Young
28(Norwegian and Russian)

­­

Formålet er å lærer hverandres språk, kultur og tradisjoner. Kongsbakken videregående skole vil sende en gruppe russiskelever til Murmansk og Gymnas nr 1 sender fortrinnsvis elever som lærer norsk til oss.