Samarbeid Barents Press Norge og Barents Press Russland 2013

Applicant
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Finnmark
Partner
Barents Press Russland
Murmansk
Prosjekt størrelse
170 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
90

­­

Barents Press er et nettverk for journalister i regionen. Formålet med nettverket er å øke interessen og kompetansen for Barentsregionen blant journalister i Norge og de øvrige landene.