Praktikanter fra Russland til norsk landbruk

Applicant
Landbruk Nord
Troms
Partner
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
180 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
20
Young
12(Norwegian and Russian)

­­

Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (landbruksskole), Fylkesmannen i Finnmark og Troms, Høyskolen i Nord-Trøndelag og Landbruk Nord har folk-til-folksamarbeid med det formål å gi studentene praksisår på norske gårder og videre som avløser. I tillegg har flere av praktikantene tatt videre utdanning på høyskolen i Nord-Trøndelag og noen har stillinger i Norge, mens andre er reist hjem etter endt praksisperiode og utdanning til Russland. Dette har vært en vellykket utvekslingsordning for både norsk og russisk landbruk.