Barentssamarbeidets 20-års jubileum

Applicant
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Partner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Prosjekt størrelse
390 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
100

­­

Høgskolen i Finnmark skal i samarbeid med Murmansk State Humanities University arrangere en av flere jubileumskonferanser for det 20-årige Barentssamarbeidet mellom Norge og Russland. Konferansen vil foregå i januar 2013 og fokuset er på studentmobilitet og samarbeid innen høyere utdanning og dens relevans for arbeidsmarkedet og samfunnsutviklingen i den norsk‐russiske Barentsregionen.