Arctic Art Impuls 2013

Applicant
UKM Arctic
Troms
Partner
Arkhangelsk Music College
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
380 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
250
Young
226(Norwegian and Russian)

­­

Målet med prosjektet er å skape en arena som gir nye impulser, utvikling og inspirasjon til utøvende talenter innen scenekunst. For å skape en arena for kunnskap og kreativitet skal vi tilstrebe å lage en talentsamling der urfolks‐ og tradisjonskulturen møter nye utrykk innen rock, jazz og hip‐hop.