Samarbeid med russiske samer 2011

Applicant
Markomeannu
Nordland
Partner
Murmansk kultursenter
Murmansk
Prosjekt størrelse
73 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
17

­­

Prosjektet skal etablere kontakt og skape et samarbeid mellom markasamer og russiske samer – og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til en naturlig del av den samiske festivalen Márkomeannu hvert år.