Kald fisk

Applicant
I galleri
Finnmark
Partner
Murmansk regionale kunstmuseum
Murmansk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
10

­­

I galleri vil i samarbeid med flere partnere organisere en turné gjennom Barentsregionen for ti russiske, norske og tyske kunstnere. På hvert sted kunstnerne besøker vil kunstnerne arbeide fram en utstilling spesifikk for det aktuelle stedet.