BAR International 2011

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Administration
Murmansk
Prosjekt størrelse
600 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
21

­­

BAR tilrettelegger for samarbeide på tvers av landegrenser og fagdisipliner, for å skape gode relasjoner, kunnskap og faglig utveksling, og for å bidra til kulturell vitalitet i gjennom kunst og kunstnerisk engasjement. Med prosjektet styrkes brobyggings-ideen i Barents, og det gis mulighet for meningsytringer og kunnskapsutveksling - viktige innspill til kunstliv, kultur og samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er en grenseoverskridende møteplass og oppmuntrer til kunstproduksjon.