Utvikling av naturbaserte læringsmoduler gjennom transnasjonalt samarbeid

Applicant
Nordland nasjonalparksenter
Nordland
Partner
Laplandsky Zapovednik
Murmansk
Prosjekt størrelse
159 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Miljø

­­

Nordland nasjonalparksenter skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Pasvik Zapovednik og Laplandsky Zapovednik. Målet er å utvikle et naturveiledningsprogram om bærekraft og biomangfold. De fire involverte partene skal utvikle hver sin studiemodul, som de sammen skal prøve ut over et 4-5 dagers program. På grunnlag av erfaringer derfra skal det utformes en rapport som skal ligge til grunn for videre bruk av materialet i skoleklasser på begge sider av grensen.

Number of participants in the project

Project total
12