Samarbeid mellom dansemiljø i Karelia og DanseFestival Barents

Applicant
Dansefestival Barents
Finnmark
Partner
Statens musikalteater
Karelia
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

­­

DanseFestival Barents (DFB) ønsker å styrke relasjonen til dansemiljøet i Russland, og spesielt i Barentsregionen. Vårt formål er å sikre russisk deltakelse ved festivalen, og at dette bidrar til en utveksling av ressurser og kulturelle uttrykk, samt utvikling av nye arenaer. Det er også et mål å bidra til kunnskaps- og opplevelsesformidling i samarbeid med museum og skolevirksomhet tilknyttet festivalen. Festivalen er lokalisert i Hammerfest, Norge og avvikles i november hvert år. 

Number of participants in the project

Project total
55
Young
15(Norwegian and Russian)