Petroleumsvirksomhet i nord - Industrielle perspektiver i lys av delelinjeavtalen

Applicant
North Energy ASA
Finnmark
Partner
Arctic Shelf
Murmansk
Prosjekt størrelse
300 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Det nordnorske oljeselskapet North Energy ønsker sammen med viktige nordnorske aktører (Statoil, Statnett, Norut) å lage en strategiplan for den framtidige forvaltningen av Barentshavet med spesielt vektlegging norsk aktivitet i "Ikke lenger omstridt område" (ILO). Dette skal gjøres i samarbeid og med innspill fra russiske aktører som Murmanshelf og konsulentselskapet Gecon (Mikhail Grigoriev).

Number of participants in the project

Project total
25