Norsk teknologi for energieffektivisering til russisk marked

Applicant
Forskningsparken i Narvik
Nordland
Partner
Murmansk Regional Government
Murmansk
Prosjekt størrelse
395 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Dette prosjektet handler om etablering av nettverk og samarbeid med russiske myndigheter og andre for å fremme økt energieffektivisering i Russland. Noen av de russiske partnerne er Park Inn PZ Hotel, The North Chamber of Commerce and Industry, Arkhangelsk Chamber of
Commerce and Industry, Government of Arkhangelsk Region og Universitetet i Arkhangelsk.

Number of participants in the project