Internasjonal barne- og ungdomsteaterfestival 2010

Applicant
Samovarteateret
Finnmark
Partner
Barneteateret "Premiere"
Murmansk
Prosjekt størrelse
270 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

­­

Samovarteateret arrangerer Internasjonal Barne- og Ungdomsteaterfestival i Kirkenes første helgen i mai 2010. Hovedformålet er å skape en kreativ arena hvor barn og unge fra hele Barentsregionen kan møtes og dyrke samme interesse, lære nye ting om teater, kunst og kultur, samt bli kjent med hverandre og hverandres kulturer. Vi ønsker at festivalen skal bidra til å skape gode relasjoner og framtidige samarbeid mellom deltakerne fra de ulike landene. Det skal være en morsom og lærerik festival, med mye moro, nye venner og en grensesprengende opplevelse på alle måter.

Number of participants in the project

Project total
140