Elev- og klassepartnerskap med skole nr 5 Petrozavodsk

Applicant
Hatteng skole
Troms
Partner
Skole nr 5 Petrozavodsk
Karelia
Prosjekt størrelse
126 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Vi ønsker å komme fram til en felles plattform for samarbeid mellom skolene. Målet er i løpet av skoleåret 2010-2011 å bli enige om emner og måter som lærere og elever kan arbeide videre med for å bli kjent med hverandre og hverandres hverdags- og kulturliv, og at samkvemmet kan resultere i eventuell utveksling på et klassetrinn i ungdomskolen. En forutsetning for slikt klassepartnerskap er at lærerne også kjenner hverandre. Vi ser for oss at et slikt arbeid mellom klasser og elever kommer i gang i løpet av 2011.

Number of participants in the project

Project total
12