Development of electronical services

Applicant
Universitetsbibliotek i Tromsø
Troms
Partner
Northern State Medical University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
125 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Universitetsbiblioteket i Tromsø og Northern State Medical University i Arkhangelsk skal samarbeide i dette prosjektet, som omfatter kompetanseoverføring fra Tromsø til Arkhangelsk vedrørende innføring av et moderne elektronisk bibliotek ved Northern State Medical University. On-line biblioteker er en integrert del av universitetsutdanningen i europeiske land. NSMU har startet prosessen med å opprette et elektronisk bibliotek, men trenger råd og veiledning da elektroniske bibliotek er et nytt fenomen for russiske universiteter. Kompetanseoverføringen skal gjennomføres i løpet av to seminarer - ett i Tromsø og ett i Arkhangelsk. I løpet av det andre seminaret skal partene også drøfte fremtidige samarbeidstiltak.

Number of participants in the project

Project total
10