Barentsregionen i europeisk kontekst

Applicant
Nord-Norges Europakontor, Brüssel
Partner
Barentssekretariatet Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
131 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Det europeiske perspektivet er viktig sett i forhold til Barentssamarbeidet. Arbeidet med å styrke den europeiske dimensjonen i Barentssamarbeidet har over tid foregått blant annet gjennom et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor. Dette prosjektet skal videreføre dette arbeidet og bidra til å videreføre og øke dette samarbeidet.

Number of participants in the project