Internasjonaliseringsprosjekt - bryting i Barentsregionen

Applicant
Atletklubben 1954
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Sports Committee
Murmansk
Prosjekt størrelse
50 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
80
Young
80(Norwegian and Russian)

­­

Dette er første året i et treårig prosjekt der det arrangeres omtrent 7 multilaterale samlinger årlig. Prosjektet vil søke å skape et samarbeidsmiljø mellom bryteklubbene i Barentsregionen og skape gode tradisjoner for utveksling av idrettsutøvere i barne- og ungdomsidrett mellom landene i Barentsregionen. Det involveres rundt 80 ungdommer fra alle Barentslandene i dette prosjektet.