Halvard Rundberg og Ylva Marie Pavval tror ikke et tørt seminar med innlegg og høflig klapping når fram til engasjert barentsungdom. De vil snakke ungdommens språk, med reggae, rock og menneskerettigheter i en storstilt turne i alle fire Barentsland.

Halvard Rundberg og Ylva Maria Pavval, organizers of the Reggae, Rock and Rights Tour.

Nordnorske Halvard Rundberg og nordsvenske Ylva Maria Pavval brenner for Barentsidentiten. Noen sier at det bare er et ord konstruert av politikere. Pavval og Rundberg er ikke enig i det. De har i flere år reist rundt i Barentsregionen og møtt ungdommer fra alle fire land. Barentsidentitet støter de på hele tiden.

– Det er veldig mange som har kjent en felles tilhørighet til folk i dette store området i nord, de har bare ikke visst hva det heter. Alt vi gjør for dem er å gi den et navn, forteller Rundberg engasjert.

Fredsprosjekt#1173318

Halvard Rundberg og Ylva Maria Pavval, organizers of the Reggae, Rock and Rights Tour.

Nå ønsker de at ”Reggae, Rock and Rights tour 2011” skal være med og bygge videre på barentsidentiteten og det fellesskapet som ungdom i Norge, Sverige, Finland og Russland føler. Turneen skal være et fredsprosjekt på tvers av grenser, hvor menneskerettigheter vil stå som sentralt tema og musikken er med som et felles fundament for å samles.

Ideen om en rocketurné ble myldret frem på en Barents Ungdomsrådskonferanse i 2008 og rykker nå stadig nærmere realitet. Ikke minst er det takket være Rundberg og Pavval, som tok ansvaret med å bringe ideen videre fra skrivebordet.

Gjennom støtte fra blant annet Barentssekretariatet har de i første omgang kunnet arrangere en rekke workshops i Barentsregionen. Til slutt skal de ha arrangert seks workshoper fordelt på alle Barentsland, hvor ungdommer er med på å utforme hva Reggae, Rock and Rights tour skal være.

– Vi ønsker å finne et format som passer i alle land, men som likevel får med seg ulikhetene i hvert enkelt land, sier Pavval.

Det betyr at turneen må tilpasses for hver enkelt destinasjon og det blir ikke enkelt når turneen skal innom alle 13 regioner i Barentsregionen.

– Underveis dokumenterer vi hvilke metoder vi bruker for å organisere en slik flernasjonal turne. Dermed vil det være mulig for andre å gjøre noe lignende en annen gang, sier Pavval.

Sekretariatsleder Rune Rafaelsen ved Barentssekretariatet er imponert over arbeidet til ungdommene. Han tror at Barentsregionen ikke er grensen for et konsept som dette.

– En slik ungdomsturne kan være modell for ungdomsturneer i en rekke andre grenseregioner rundt om i verden. Derfor er det arbeidet dere gjør ikke bare viktig for Barentsregionen, men for grenseregionalt samarbeid over hele verden, sier Rafaelsen.

Stor oppmerksomhet#1173330

Film crew documenting the organizing of Reggae, Rock and Rights Tour

De to prosjektlederne ønsker at turneen skal være med å gjøre en forskjell. Derfor er de også i dialog med det svenske formannskapet i Barentsrådet for et samarbeid og se på hvordan de kan nå bedre frem med sitt budskap også til beslutningstakere i Barentsregionen.

– Vi har fått stor mediaoppmerksomhet om dette prosjektet over alt hvor vi har dratt og det er tydelig at mange synes det er en spennende det vi holder på med, sier Rundberg og viser frem en rekke nyhetsklipp fra regionale medier i hele Barentsregionen.

I løpet av det nærmeste halvåret vil de ha gjennomført workshopene og begynner da arbeidet med å få satt sammen turneen utifra de ideene de har fått inn. Turneen skal bestå av et show som skal rundt til alle destinasjoner og så vil det i tillegg være lokale opplegg i hver region hvor temaet menneskerettigheter alltid vil stå sentralt. Det viktigste vil hele veien være at det gjøres på ungdommers vis og med ungdommers språk, forteller de to.

Starten for turneen er allerede satt. Februar 2011 under Barents Spektakel i Kirkenes.

Sjekk ut Reggae, Rock and Rights bloggen: http://barentstour.wordpress.com/