Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Ksenia Novikova er nytilsatt som kommunikasjonsrågiver og Jonas Karlsbakk har tatt over som kom-sjef på huset.
Saksofonist Ola Rokkones er vinner av Barentsstipendet for sin brede erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i nord.
Denne uken ble de siste prosjektmidlene for 2019 fordelt. Blant annet skal Finnmarkssyskehuset og Pechenga sykehus arrangere ny fagkonferanse.
Stor heder til Barentssekretariatets leder i Russland, Andrej Sjaljov, for sitt virke til utvikling av de norsk russiske forbindelser.
Reistadløpet hadde seks russere med på skirennet sitt i 2019. I 2020 planlegger de en enda større barentsprofil på skirennet.
Kommende helg braker det løs med Barents Summer Games i Murmansk. Rundt 1000 utøvere skal konkurrere i 11 ulike idretter.
Barentssekretariatet og Finnmark fylkeskommunen samarbeider om å arrangere nabokonferansen i forbindelse med frigjøringsjubileeet i høst.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 137
Norske deltakere: 9001
Russiske deltakere: 9453

Kommende prosjekter

Alta folkehøgskole
Sør-Varanger kommune
Hadsel Videregående skole
Tromsø Kulturskole
Tromsø turnforening