Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Vi har modernisert designet for alle våre søknadskjemaer.
Juryen for den nystiftede Thorvald Stoltenbergs pris leter etter en person som har bidratt til å fremme dialog i Barentsregionen.
Disse jentene er de eneste niåringene som spiller jentefotball i Murmansk i dag. Nå ønsker Finnmark fotballkrets å mangedoble antallet igjen.
Barentssekretariatet har åpnet mottaket for prosjektsøknader igjen. Vi har nå fire årlige frister for søknader og neste er 1. februar.
Prosjektlederkonferansen 2018 er historie, men kanskje har du noen innspill på hva vi kunne gjort annerledes?
Barentssekretariatets første podcast er publisert.
Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: Prosjektlederkonferansen 2018!

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 24
Norske deltakere: 1154
Russiske deltakere: 3817

Kommende prosjekter

RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger
Karasjok svømmeklubb
Finnmark fylkesbibliotek
Sør-Varanger kommune