4. Prosjekt-gjennomføringen

Søknaden er innvilget og finansieringen er klar. Nå begynner moroa.

Når søknaden er sendt inn gjelder det for deg som søker å vente på saksbehandlingen. Det er ingenting i veien for at du kan ta kontakt med sekretariatet for å snakke med saksbehandler og eventuelt gi utfyllende opplysninger om din søknad. Det er også vanlig at saksbehandler tar kontakt for utfyllende opplysninger og klargjøringer.

Tilsagnet
Dersom prosjektet ditt har blitt innvilget støtte vil du få tilsendt et bevilgningsbrev fra Barentssekretariatet. I mange av søknadene har vi redusert bevilgningen i forhold til hva det ble søkt om. Det vil være en kort forklaring i bevilgningsbrevet for hvorfor vi har redusert bevilgningen. Dersom du ønsker utfyllende forklaring for dette må du kontakte sekretariatet.

Om du har fått avslag på søknaden og ikke er enig i dette, kan du sende en skriftlig klage til Barentssekretariatet om dette. Klagen vil bli behandlet av Barentssekretariatets styre.

Forhåndsutbetaling
Dersom du aksepterer bevilgningen skal du signere bevilgningsaksepten og sende den Barentssekretariatet innen 2 uker. Dersom du ønsker forskuddsutbetaling, må du gi beskjed om dette samtidig. Du vil da kunne få overført inntil 75 prosent av totalbevilgningen til kontonummeret du oppga i søknaden og på bevilgningsaksepten.

Da er det bare for Barentssekretariatet å ønske deg lykke til med gjennomføringen av den viktigste og artigste delen av et Barentsprosjekt. Om du ønsker hjelp av noen art underveis, er det bare å ta kontakt med Kirkenes-kontoret eller et av de tre Russlands-kontorene våre.

Endringer i prosjektet
Dersom det blir store endringer i premissene for gjennomføring av prosjektet, må det søkes skriftlig til Barentssekretariatet om omdisponering av deler eller hele bevilgningen. Det vil da vurderes om prosjektet fortsatt holder seg innenfor kriteriene som er satt for bruken av Barentsmidler. Ta kontakt med kontoret vårt i Kirkenes dersom du har spørsmål om dette.

>>Trinn 5: Sluttrapportering