4. Prosjekt-gjennomføringen

Søknaden er innvilget og finansieringen er klar. Nå begynner moroa.

Når søknaden er sendt inn gjelder det for deg som søker å vente på saksbehandlingen. Det er ingenting i veien for at du kan ta kontakt med sekretariatet for å snakke med saksbehandler og eventuelt gi utfyllende opplysninger om din søknad. Det er også vanlig at saksbehandler tar kontakt for utfyllende opplysninger og klargjøringer.

Barentssekretariatet har som regel behandlingsmøte den første mandagen i hver måned for alle søknader under 400 000. Søknader over 400 000 må behandles av Barentssekretariatets styre. Disse har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober.

Tilsagnet
Dersom prosjektet ditt har blitt innvilget støtte vil du få tilsendt et tilsagn fra Barentssekretariatet som bekrefter at søknaden er akseptert. I mange av søknadene har vi redusert bevilgningen i forhold til hva det ble søkt om. Det vil være en kort forklaring i tilsagnet for hvorfor vi har redusert bevilgningen. Dersom du ønsker utfyllende forklaring for dette må du kontakte sekretariatet.

Om du har fått avslag på søknaden og ikke er enig i dette, må du sende en skriftlig klage til Barentssekretariatet om dette. Klagen vil bli behandlet av Barentssekretariatets styre.

Forhåndsutbetaling
Dersom du aksepterer bevilgningen skal du signere tilsagnet og sende det tilbake til Barentssekretariatet så fort som mulig. Dersom du ønsker forhåndsbetaling må du gi beskjed om dette samtidig. Du vil da få overført inntil 75 prosent av totalbevilgningen til kontonummeret du oppga i søknaden.

Da er det bare for Barentssekretariatet å ønske deg lykke til med gjennomføringen av den viktigste og artigste delen av et Barentsprosjekt. Om du ønsker hjelp av noen art underveis, er det bare å ta kontakt med Kirkeneskontoret eller et av de tre russlandskontorene våre.

Endringer i prosjektet
Dersom det blir store endringer i premissene for gjennomføring av prosjektet, må det søkes skriftlig til Barentssekretariatet om omdisponering av deler eller hele bevilgningen. Det vil da vurderes om prosjektet fortsatt holder seg innenfor kriteriene som er satt for bruken av Barentsmidler. Ta kontakt med kontoret vårt i Kirkenes dersom du har spørsmål om dette.

>>Trinn 5: Sluttrapportering