1. Etablere kontakt

En partner er et grunnleggende premiss for alle som ønsker å søke om støtte fra Barentssekretariatet. Før du i det hele tatt begynner og tenke på å sende inn søknaden, må du finne din samarbeidspartner i nabolandet.

Prosjekter starter oftest ved at en norsk og en russisk partner møtes i en eller annen sammenheng, eller blir satt i kontakt av andre. Fellesnevneren er at dere finner en felles interesse for et arbeidsfelt. Her er bredden av muligheter stor. For Barentssekretariatet er det aller viktigste at prosjektene har et tydelig innhold og ikke minst at samarbeidet er tett og godt.

Samarbeidsinnhold mellom partnere som er relativt likeverdige prosjektdeltakere er noe som vektlegges høyt i saksbehandlingen. Når vi sier likeverdige partnere så ønsker vi at samarbeidet skal foregå mellom partnere innenfor et relativt likt fagfelt, der begge parter kan tilføre noe til prosjektet. Dersom enten den russiske eller norske partneren fremstår som "sovende" i prosjektet, ser vi ikke på det som et godt samarbeidsprosjekt.

Nå er det ikke alltid at man finner en passende russisk eller norsk organisasjon fordi aktiviteten din rett og slett ikke finnes i nabolandet. Da er det viktig at ditt prosjekt kanskje kan bidra til å bygge opp det miljøet du søker. Å dra inn for å vise frem en aktivitet for så å reise hjem, er prosjekter som svært sjelden får støtte. Samarbeidet må ha et innhold som kommer begge partnere til gode i form av økt forståelse for hverandre og for temaet eller aktiviteten det samarbeides om.

Dersom du har en prosjektidé men ingen russisk partner, er det mulig å kontakte Barentssekretariatet i Kirkenes  for å høre om forslag på mulige russiske partnere for et samarbeid.

 

>>Trinn 2: Planlegging av søknaden