Barentssekretariatets prosjektfinansiering

Spektakel

Har du en god prosjektidé og en russisk samarbeidspartner er mulighetene gode for å bli tildelt midler fra Barentssekretariatet.

Et Barentsprosjekt er et samarbeid mellom en norsk og russisk partner som skal skape noe i fellesskap. Det kan være alt fra et idrettslag som møtes til trening til to bedrifter på hver side av grensen som ønsker å utvikle et felles produkt. Prosjektenes hovedformål er å øke kunnskapen og forståelsen om kultur og samfunn på tvers av grensene, samt å bryte ned fordommer og knytte vennskapsbånd. 

Hovedprosjekter
Den store bolken av de helt ordinære folk-til-folk prosjekter kaller vi hovedprosjekter, for å skille de fra de ulike målrettede programmene. Har du ikke fått annen rettledning om ditt norsk-russiske samarbeidsprosjekt fra en rådgiver, så er det et såkalt hovedprosjekt eller de ordinære midlene at ditt prosjekt faller under. 

Barentssekretariatet har bidratt til finansiering av snart 5 000 norsk-russiske Barentsprosjekter siden 1993. Prosjektsamarbeidet har vært en avgjørende faktor for å bygge ned barrierer og styrke vennskapet i Barentsregionen. Barentssamarbeidet startet som et fredsprosjekt, noe som vi i dag ser på som en av de store suksessfaktorene ved samarbeidet. 

Bærebjelken har alltid vært folk-til-folk prosjektene som bringer helt vanlige folk på hver side av grensen sammen. I de grensenære områdene finnes det knapt den organisasjon, institusjon eller forening som ikke har deltatt i et samarbeid over grensen på et eller annet tidspunkt.

Kan jeg få støtte?
Prosjektene som vi støtter må ha et tydelig innhold utover det at partnerne skal treffes. Det første du bør gjøre er å lese våre retningslinjer og vilkår. I vår saksbehandling er samarbeidsinnholdet i prosjektet det kanskje aller viktigste. Både norsk og russisk partner må ha klart definerte oppgaver, og prosjektets aktiviteter skal ha fokus på et tett samarbeid mellom nordmenn og russere. Like viktig er det at prosjektet er fremtidsrettet og har en målsetning om å være levedyktig utover prosjektperioden og at det skal gi mest mulig målbare resultater.

Har du et godt prosjekt er det dumt om du kaster bort muligheten til å få gjennomført planene på grunn av dårlig planlegging og en rotete søknad. Derfor har vi utarbeidet en trinnvis søkeskole for alle som har et barentsprosjekt i startgropa.

Satsingsområder
De ordinære midlene fordeles innenfor følgende satsingsområder: 

  • Kultur
  • Kompetanse og utdanning
  • Urfolk
  • Næringsutvikling
  • Miljø
  • Sivilt samfunn og media

Søknader som ligger innenfor disse satsingene blir prioritert i vår saksbehandling. Samtidig skal du ikke la disse satsingsområdene bli en sperre for ditt prosjekt. Ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du er usikker på om ditt prosjekt faller utenfor de kriterier som Barentssekretariatet setter for prosjekter vi kan støtte. 

Andre finansieringsordninger
I tillegg til de ordinære barentsmidlene, administrerer vi en rekke finansieringsordninger for norsk-russisk samarbeid. Det aller største programmet er BarentsKult som skal støtte profesjonelle kunst og kulturaktører i Barentsregionen. Ungdom står i sentrum i det multilaterale Ungdomsprogrammet og reisestøtteordningen for journalister skal bidra til å gjøre det enklere for media å dekke nyheter i nabolandene. Du finner mer informasjon om disse programmene ved å følge lenkene i margmenyen.

Søknadsfrister
Hvert år får Barentssekretariatet inn rundt 300-400 prosjektsøknader av svært ulik karakter. Rundt halvparten er gode nok til å bli innvilget støtte. Det kan være alt fra små klubbutvekslingsprosjekter med kostnadsramme på noen tusenlapper, til større næringsprosjekter med millionbudsjett.

Alle søknader under 400.000 NOK saksbehandles fortløpende og har en behandlingstid på 4-6 uker. Søknader hvor det søkes om mer enn 400.000 NOK i støtte fra Barentssekretariatet må godkjennes i styret. Disse har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober hvert år.