Barentssekretariatets prosjektfinansiering

Spektakel

Har du en god prosjektidé og en russisk samarbeidspartner er mulighetene store for å få midler fra Barentssekretariatet.

Finn ditt søknadsskjemaEt barentsprosjekt er et samarbeid mellom en norsk og en russisk partner som skal skape noe i fellesskap. Det kan være alt fra et idrettslag som møtes til trening, til to bedrifter på hver side av grensen som ønsker å utvikle et felles produkt. Prosjektenes hovedformål er å øke kunnskapen og forståelsen om kultur og samfunn på tvers av grensene, samt å bryte ned fordommer og knytte vennskapsbånd. 

Søknader
Dersom du har en idé til et godt norsk-russisk samarbeidsprosjekt kan du søke støtte hos oss. Våre rådgivere er alltid klare til å rettlede deg i søknadsprosessen - så bare ring! Når du er klar til å sende oss en søknad, må du velge mellom tre typer søknader: Ordinære Barentsmidler, BarentsKult eller Media travel support. De aller fleste finner søknaden de er ute etter under ordinære Barentsmidler. Skjemaet under BarentsKult er forbeholdt profesjonelle kunst- og kulturaktører, og en journalist som søker reisestøtte skal velge søknaden under Media travel support.

Barentssekretariatet fordeler prosjektmidler til norsk-russiske samarbeidsprosjekter på vegne av det norske Utenriksdepartementet. Hvert år mottar Barentssekretariatet 300-400 søknader om støtte til samarbeid. Vi har bidratt til finansiering av mer enn 5 000 norsk-russiske folk-til-folk prosjekter siden 1993. Prosjektsamarbeidet har vært en avgjørende faktor for å bygge ned barrierer og styrke vennskapet i Barentsregionen. Barentssamarbeidet startet som et fredsprosjekt, noe vi i dag ser på som en av de store suksessfaktorene ved samarbeidet. Bærebjelken har alltid vært folk-til-folk-prosjektene som bringer helt vanlige folk på hver side av grensen sammen. I de grensenære områdene finnes det knapt en organisasjon, institusjon eller forening som ikke har deltatt i et samarbeid over grensen på et eller annet tidspunkt. 

Kan jeg få støtte?
For å få støtte fra Barentssekretariatet må prosjektet ha et tydelig innhold og en god samarbeidsprofil. Det første du bør gjøre er å lese våre retningslinjer og vilkår. I vår saksbehandling er samarbeidsinnholdet i prosjektet noe av det vi legger aller mest vekt på. Både norsk og russisk partner må ha klart definerte oppgaver, og prosjektets aktiviteter skal ha fokus på et tett samarbeid mellom nordmenn og russere. Like viktig er det at prosjektet er fremtidsrettet og har en målsetning om å være levedyktig utover prosjektperioden og at det skal gi mest mulig målbare resultater.

Har du et godt prosjekt er det dumt om du kaster bort muligheten til å få gjennomført planene på grunn av dårlig planlegging og en rotete søknad. Derfor har vi utarbeidet en trinnvis søkeskole for alle som har et barentsprosjekt i startgropa.

Satsingsområder
Dersom du skal søke støtte under ordinære Barentsmidler, har du størst sjanse til å få bevilgning dersom prosjektet kan plasseres innenfor våre satsingsområder, som er

  • Kultur/Idrett
  • Kompetanse/Utdanning
  • Næring/Entreprenørskap
  • Media/Informasjon
  • Sivilt samfunn/Miljø

Tiltak for urfolk og barn/unge er prioritert innenfor alle disse satsingsområdene. Ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du er usikker på om ditt prosjekt faller utenfor de kriterier som Barentssekretariatet har satt for prosjekter vi kan støtte. 

Forløpende saksbehandling
Hvert år får Barentssekretariatet inn rundt 200-300 prosjektsøknader av svært ulik karakter. Mer enn halvparten er gode nok til å bli innvilget støtte. Det kan være alt fra små klubbutvekslingsprosjekter med kostnadsramme på noen tusenlapper, til større næringsprosjekter med millionbudsjett.

Vi behandler søknader etter hvert som de kommer inn, men du må beregne noen ukers saksbehandlingstid. 

For BarentsKult-søknader er det fortsatt to søknadsfrister hvert år. 

  • 1. februar
  • 1. september