Stilling ledig: Næringsrådgiver vikariat

Vår næringsrådgiver skal ut i fødselspermisjon og vi har behov for en vikar i en 100 % stilling for henne.
ICE

Fra innovasjonsfestivalen ICE, hvor næringsrådgiveren i Barentssekretariatet jobber tett med gjennomføringen. (Foto: Max Malyutin)

Barentssekretariatet har et ledig vikariat som næringsrådgiver og søker en engasjert, sosial og driftig medarbeider til å fylle rollen. Vikariatet har estimert oppstart juli 2020. Varighet vil være tilnærmet ett år avhengig av oppstartsdato.

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark og har i dag 11 medarbeidere i Norge og 6 medarbeidere i Russland.  Sekretariatet forvalter midler til finansiering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen.  I tillegg driver vi et utstrakt informasjonsarbeid der vi forteller om mulighetene i regionen og forholdene i Nordvest-Russland. 

Barentssekretariatet har høy kompetanse på regionalt samarbeid med Russland, og er en viktig nasjonal funksjon plassert i Kirkenes. Sekretariatet samarbeider bredt med russlandsmiljøet i hele Norge, men også med miljøer i hele Barentsregionen og en rekke land i Europa og USA.

Om stillingen
Stillingen som næringsrådgiver i Barentssekretariatet er variert og spennende. Rådgiveren vil ha tett kontakt med nordnorsk næringsliv og partnere på russisk side, i tillegg til å være ansvarlig for saksbehandling av søknader knyttet til norsk-russiske næringsprosjekter og andre områder ved behov. Det må påregnes et aktivt informasjonsarbeid og kontaktskapende arbeid, som innebærer å aktivt initiere til nye næringsprosjekter.

Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt utdannelse på universitets- eller høgskolenivå. Søkere må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere med russisk språk og relevant realkompetanse vil bli foretrukket.

Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø. For den rette kandidaten kan vi tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innen et samarbeidsområde i utvikling, med store muligheter for personlig utvikling. Det må påregnes reisevirksomhet og til dels uregelmessig arbeidstid.

Vår nye kollega må være sosial, utadvendt og glad i å jobbe med mennesker. Som ansatt i Barentssekretariatet må en være komfortabel i møtet med andre, jobbe selvstendig og være glad i å holde foredrag, snakke i forsamlinger og dele av sin kunnskap. Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for saksbehandling og oppfølging av næringsrelaterte prosjektsøknader og prosjekter
 • Initiere nye næringsprosjekter gjennom oppsøkende arbeid
 • Identifisere og utvikle nye ideer, prosjekter og samarbeidsformer relatert til Barentssamarbeidet
 • Representasjon av Barentssekretariatet i Norge og i utlandet
 • Samarbeide tett med relevante institusjoner og eksterne aktører
 • Informasjonsvirksomhet, spesielt gjennom foredrag og møtevirksomhet, i og utenfor Barentsregionen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskaper i russisk språk vil være en fordel
 • Bakgrunn fra næringslivet vektlegges
 • Kjennskap til Barentssamarbeidet og norsk nordområdepolitikk
 • Gode samarbeidsevner er svært viktig, samtidig som du arbeider godt selvstendig
 • Du må være engasjert, utadvendt og initiativtaker i kontaktsøkende arbeid
 • Internasjonal erfaring er ønskelig
 • God kjennskap til MS Office og grunnleggende kjennskap til sosiale medier kreves
 • Førerkort klasse B

Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. Gjennom ordningen med Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får arbeidstakere bl.a. årlig nedskriving av studielån med 10 % (inntil kr 25.000 pr år), lavere personskatt og høyere barnetrygd. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gjensidig prøvetid er 2 mnd.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-post og telefonnummer)

Sendes i PDF-format som vedlegg på e-post til info@barents.no innen 1. mars.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: 

Næringsrådgiver Jenny Spring, jenny@barents.no, tlf: 917 91 168 
Sekretariatsleder Lars Georg Fordal, lars@barents.no, tlf. 918 10 796 

Kontaktinformasjon: 
Epost: info@barents.no  
Telefon: 78 97 70 50 
Telefaks: 78 97 70 55