- Et utrolig søknadstrykk

Søknadene strømmet inn til søknadsfristen 1. februar. Sjekk hvem som skal i gang med et barentsprosjekt denne våren og sommeren.
Riddu Riddu

Фестиваль Riddu Riđđu - один из 60 проектов, поддержанных в марте. (Фото: Riddu Riđđu)

Utrolige 95 prosjekter lå til behandling på forrige prosjektmøte. Sjelden har Barentssekretariatet opplevd en større pågang av prosjektideer enn nå. Totalt ble det fordelt over 11 millioner kroner til 61 prosjekter i denne behandlingsrunden. 

I en tid der det anspente forholdet mellom Norge og Russland er i nyhetsbildet nesten daglig, er det lite som tyder på at dette har påvirket Barentssamarbeidet.

95 prosjektsøknader lå i innboksen til sekretariatet etter søknadsfristen den 1. februar. 61 av disse prosjektene fikk innvilget støtte etter at alle prosjektene var behandlet.

Gledelig trend
Innføringen av søknadsfrister er selvsagt en medvirkende faktor til at sekretariatet fikk så mange søknader før 1. februar, men målt opp mot normalår er det uansett en betydelig økning i antall søknader. 

- Sorte skyer fra storpolitikken ser ikke ut til å påvirke prosjektaktiviteten og folk-til-folk-samarbeidet i særlig stor grad. Vi synes det er veldig gledelig at engasjementet for å opprettholde kontakten på tvers av grensen i nord er like sterk selv i utfordrende tider, forteller sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

Prosjektene spenner vidt både tematisk og geografisk. Det er idrett og ungdomsprosjekter, miljøprosjekter, prosjekter som fremmer samisk språk og kultur og det er mange prosjekter som involverer skolesamarbeid og kompetanseutvikling. Men den største andelen av prosjektene er også i denne fordelingsrunden ulike typer kulturprosjekter. 

Markering av frigjøringen
At det planlegges en bred markering av at det er 75 år siden den Røde Arme frigjorde Øst-Finnmark er tydelig i søknadsbunken. Spesielt Sør-Varanger kommune har flere planer for denne markeringen.  

Kompetansesenteret for likestilling (KUN) skal ha et samarbeid med universitetet i Arkhangelsk for å få ungdom til å snakke sammen om trygg og sikker mediebruk. Sentrale tema blir hvordan unge mennesker i Russland og Norge forholder seg til og håndterer digitale krenkelser, mobbing og hatprat på nett. Et nytt og viktig prosjekt som blir spennende å følge gjennomføringen av.  

Riddu Riđđu-festivalen satser også i år på en bred russisk profil. "Den russiske deltakelsen i Riddu Nuorat er av avgjørende betydning for å skape et verdensomspennende nettverk blant urfolksungdommer. Det er viktig for å skape toleranse for kultur- og språkforskjeller, og Riddu jobber for å oppnå dette gjennom folk-til-folk-møter", skriver de i sin søknad. Festivalen har 450 000 kroner i støtte og skal gjennomføres i begynnelsen av juli. 

Dette er bare et lite knippe av de prosjektene vi vil se den kommende tiden. Vi kommer til å presentere flere av prosjektene på denne nettsiden utover våren. 

Trenger mer prosjektmidler
Problemet når søknadsbunken blir så stor er at sekretariatet også må avslå prosjekter som egentlig innfrir alle kriterier. Det som blir avgjørende for avslaget er at det ligger andre prosjekter i søknadsbunken som fremmer samarbeidet enda bedre. 

- Det er ikke tvil om at det er prosjekter som har fått avslag nå som ville fått støtte om det hadde vært mindre rift om prosjektmidlene. Dessverre har vi måttet være strengere enn i tidligere søknadsrunder. I et helhetsperspektiv har vi vektlagt å sørge for en god geografisk og tematisk spredning av aktiviteten. 

Fordal understreker at det er et luksusproblem at vi har så mange gode søknader.  

- Likevel skjærer det oss i hjertet at prosjekter som kunne bidratt til å styrke norsk-russiske relasjoner må legges på is eller utsettes fordi vi ikke hadde mulighet til å støtte dem i denne runden. Antall søknader er et klart bevis på at folk-til-folk-samarbeidet fortsetter å vokse i full skala. Med flere prosjektmidler ville vi sett enda høyere aktivitet og vi kunne støttet flere av de gode søknadene, sier Fordal. 

Se hvilke prosjekter som ble tildelt midler etter behandlingsrunden i februar.

Prosjekttittel Prosjekteier Bevilgning, ord.
Finnmark Slagverkfestival ALTA JENTESMELL  25 000
Forprosjekt No-Ru Kinofestival Gruppa Krovy  45 000
Barents Bird Festival 2019 Scene Finnmark  110 000
Dansutvikling i Murmansk Ænniti 74 000
Norsk-russisk danse work shop under UKM SØR-VARANGER KOMMUNE 50 000
Seiersmarsjen 2019 SØR-VARANGER KOMMUNE 75 000
Gruben barnekor- Wind of change 2019 Gruben barnekor 240 000
Unge Barentzsolister Kulturskolen Lenvik Kommune  215 000
Norsk-Russisk Friluftsskole Polarsirkelen Friluftsråd 70 000
Creative Arctic UKM Arctic v/Lenvik Kommune  200 000
75 års frigjøringsmarkering høsten 2019 SØR-VARANGER KOMMUNE  100 000
Barents Sound Design film music-workshop NUFF 2019 Filmveksthuset TVIBIT/NUFF 80 000
2nd Interregional Ten Sing YMCA Festival Stiftelsen Soltun Folkehøgskole 70 000
Kirsten Sand-kurs 2019:  Tromsø Kulturskole 300 000
Never again! (Part II) Alta Kommune 385 000
BRO Kirkenes videregående skole 250 000
Studietur for Fagskolen i Kirkenes Fagskolen i Kirkenes  200 000
Språkkurs 2019 PASVIK FOLKEHØGSKOLE  100 000
Bibliobridge - Reading the Arctic Stormen bibliotek  150 000
Trygg og sikker mediebruk KUN 150 000
Generasjonskonferansen Medvirkningspolitisk sekretariat 119 000
Children's Front - working meetings Narviksenteret 60 000
Barents Young to AF-2019 Akvaplan-niva 150 000
Tannhelse og stress blant tannlegestudenter i Arkhangelsk UiT Norges arktiske universitet  26 000
Kirkenes Conference 2019 Ilya Bobolan 11 500
TIFF: From Tromsø with love Northern Character 25 500
Media travel support Nordlysfestivalen  75 000
Påskefestival i Kautokeino Sámi musihkkafestivála  133 000
Kildin- og markasamisk språkutveksling gjennom musikk Vardobaiki 150 000
Isogaisa Festivalen med forberedende workshop Foreningen Isogaisa 150 000
Russland til Márkomeannu Márkomeannu Searvi  120 000
Duodji over grenser SÁVE DESIGN  55 000
Tourism Experiences from Arctic Food Vardø kommune  75 000
Arctic Safety Bridge:  High North Center at Nord University Business School  90 000
Growth in the Barents Region Nordområdesenteret ved Nord Universitet  350 000
Kirkeneskonferansen 2018 KNH  58 000
Studietur til Murmansk for næringslivet i Sør-Varanger Handel- og serviceforening i Sør-Varanger 80 000
4H over grensen 4H Finnmark  80 000
Kina i Arktis, Barents Spektakel Brents Press 150 000
Scout Friendship camp sommer 2019 Brønnøy KFUK-KFUM-speidere 350 000
4H-moya på tvoja 4H TROMS 180 000
Eco-enlightenment of youth Natur og Ungdom 134 000
Norsk-Russisk Skicamp for ungdom - Reistadløpet 2019 Reistadløpet AS  150 000
Ungdommens Nordområdekonferanse 2019 LO Finnmark 363 000
Barents Hockey Leauge 2019 Barents Hockey Leauge 30 000
Barents Playmakers 2019. Jentene kommer! KIF aldersbestemt fotball 91 000
Kirkenes Puckers ishockey 2019 Kirkenes Puckers ishockeyklubb  90 000
Naryan Mar skiers til Polarcross og Finnmark skimaraton SANDNES IDRETTSLAG 56 000
Ambassador in Barentssport Cooperation Barents Sport Committee 68 000
Barentsleiren 2019, orientering TROMS ORIENTERINGSKRETS  75 000
To Russia With Love NORDKAPP KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN 450 000
Barents Teaterplattform KULTURSKOLEN, TROMSØ KOMMUNE  300 000
One Step Forward HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP, 385 000
Samarbeid for et sterkere Barents LENVIK KOMMUNE 428 000
Videreføringa av hospiteringsprosjekt Hadsel vgs og fagskole 304 000
Barentsplus høstsemesteret 2019 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 500 000
Barents urfolkskongress og konferanse 2019 WGIP 395 000
Riddu Nuorat 2019/Russland til Riddu 2019  RIDDU RIDDU FESTIVÁLA  450 000
Barents exchange 2019 FRI  250 000
Utvikling av fotballtilbud for jenter og gutter, og dommersamarbeid Finnmark Fotballkrets  300 000
Barents Summer Games 2019 Barents Sport Committee Norway  1 200 000
  Sum bevilgninger, hoved og andre områder  11 396 000