Siste søknadsfrist 2018: 20. august

Søknadsfristen 20. august er for ALLE som planlegger Barentsprosjekt i siste halvdel av 2018
Bilberging

Совместная работа с Россией, которую проводит компания «Викинг» и директор её подразделения в Восточном Финнмарке Ян Петтер Ульсен, - один из тех проектов, которым уже были выделены средства в 2018 году

Siden Utenriksdepartementet bevilget kun 14 millioner kroner til Barentssamarbeidet i 2018, er vi snart tom for prosjektmidler. Derfor vil det bli ett siste behandlingsmøte av 2018-søknader rett over sommeren. Innsendingsfristen for at din søknad skal bli vurdert her er 20. august! 

­­

I løpet av første halvår i 2018 har vi allerede innvilget støtte til over 70 barentsprosjekter. Da ny avtale om barentsmidler ble inngått i juni kunne sekretariatet endelig betale ut prosjektstøtten til de som har fått tilsagnsbrev. 

Søknadene har kommet inn i omtrent samme mengde som tidligere år. Når prosjektstøtten fra Utenriksdepartementet er mer enn halvert fra tidligere år, er det ikke til å unngå at kontoen med prosjektmidler går tom ganske fort. Det meste av de 14 millioner kronene er allerede fordelt i løpet av første halvår i 2018, til de nevnte 70 prosjektene. .  

Ett behandlingsmøte for hele høsten
Derfor kommer vi til å ha et siste prosjektbehandlingsmøte i 2018 hvor samtlige søknader, uansett størrelse, vil bli behandlet. Prosjekter som søker om mer enn 400 000 vil som vanlig bli sendt til Barentssekretariatets styre for endelig behandling, men søknadsfristen 20. august er felles for alle. Søknadene som skal til styret vil da ha en noe lenger behandlingstid. Den vanlige fristen for store prosjekter senere på høsten, UTGÅR i 2018

Det eneste unntaket er BarentsKult-søknader, som har søknadsfrist 1. september som normalt. Les mer om BarentsKult her.

Derfor er det veldig viktig at alle som har en plan om å gjennomføre et prosjekt i løpet av høsten 2018 gjør ferdig sin søknad og sender den inn gjennom vår søknadsportal innen 20. august 2018. Etter 20. august kommer vi til å stenge portalen for innkommende søknader og den blir ikke åpnet igjen før sekretariatet er klare til å ta imot 2019-søknader. Dette vil sannsynligvis skje mot slutten av oktober. 

SØK NÅ!
Dersom du har spørsmål om prosjektstøtte for 2018 og fristen 20. august,
Send oss en e-post på: info@barents.no
Ring oss på: 78 97 70 50

Send inn din søknad før 20. august her: 

Søk prosjektstøtte nå

 

 

 

 

­­