Ledig stilling: Kommunikasjonssjef

Barentssekretariatets kommunikasjonssjef skal ha fødselspermisjon. Nå søker vi etter vikar i 100 % stilling i ett år. Vedkommende vil ha det overordnede ansvaret for eksternt informasjonsarbeid, og skal sørge for at Barentssekretariatet tar sin rettmessige plass i den russlandsrelaterte samfunnsdebatten.

Barentssekretariatet søker kommunikasjonssjef i ett års vikariat i 100 prosent stilling.

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av de tre nordnorske fylkeskommunene og har i dag 9 medarbeidere i Norge og 6 medarbeidere i Russland. Sekretariatet forvalter midler til finansiering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter i nord på vegne av Det norske utenriksdepartementet. I tillegg driver vi et utstrakt informasjonsarbeid der vi forteller om mulighetene i Barentsregionen og forholdene i Nordvest-Russland.

Det formelle barentssamarbeidet foregår mellom 13 administrative områder i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland, som tilsammen utgjør Barentsregionen.

Barentssekretariatet besitter høy kompetanse på Russland, og er en viktig nasjonal funksjon, plassert i Kirkenes. Sekretariatet samarbeider bredt med russlandsmiljøet i hele landet, men også med miljøer i hele Barentsregionen, inkludert en rekke land i Europa og USA.

Om stillingen
Stillingen som kommunikasjonssjef i Barentssekretariatet er variert, spennende og krevende.

Kommunikasjonssjefen skal styrke Barentssekretariatets utadrettede virksomhet i tett samarbeid med daglig leder. Vedkommende har overordnet ansvar for det eksterne informasjonsarbeidet og skal sørge for at Barentssekretariatet forsterker sin posisjon som en viktig nasjonal organisasjon med høy kompetanse på Russland. I tillegg skal kommunikasjonssjefen sørge for at Barentssekretariatet tar sin rettmessige plass i samfunnsdebatten.

For den rette personen kan vi tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innenfor et samarbeidsområde i utvikling, og store muligheter for personlig utvikling.

Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø. Det må påregnes mye reisevirksomhet og til dels uregelmessig arbeidstid.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for bedriftens kommunikasjonsstrategi og oppfølging av kommunikasjonsplanen
 • Sørge for god markedsføring av Barentssekretariatet
 • Pleie kontakt med journalister både i nord og sør, og formidle Barentssekretariatets kompetanse på Russland og grenseoverskridende samarbeid
 • Bidra til viktig relasjons- og nettverksbygging
 • Svare på henvendelser fra journalister, og rådgi daglig leder og andre i bedriften når det gjelder mediehåndtering og kronikkskriving
 • Presentere Barentssekretariatet for besøkende
 • Representere Barentssekretariatet utad i faglig sammenheng
 • Arrangere seminarer og debatter om Barentssamarbeidet
 • Andre oppgaver kan pålegges av leder

Kvalifikasjoner

 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk • erfaring fra journalistikk eller kommunikasjonsbransjen
 • internasjonal erfaring vektlegges, spesielt fra utenrikstjeneste eller internasjonale organisasjoner
 • utdannelse på universitets- eller høgskolenivå kreves.
 • kjennskap til Barentssamarbeidet og norsk nordområdepolitikk
 • kunnskaper i russisk språk vil være en fordel.
 • god kjennskap til MS Office og sosiale medier kreves

Lønn etter nærmere avtale.

Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. Gjennom ordningen med Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får arbeidstakere bl.a. årlig nedskriving av studielån med 10 % (inntil kr 25.000 pr år), lavere personskatt og høyere barnetrygd. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gjensidig prøvetid er 6 mnd.

Søknadsfrist: 12. mars

Søknad, CV og attester sendes i PDF-format som vedlegg på e-post til info@barents.no innen 12. mars 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Kommunikasjonssjef Anja Kristine Salo, anja@barents.no  
Sekretariatsleder Lars Georg Fordal, lars@barents.no, tlf. 918 10 796

Kontaktinformasjon:
Epost: info@barents.no  
Web: http://www.barents.no
Telefon: 78 97 70 50