Godt naboskap lønner seg

Barentssekretariatet hjelper deg med å gjøre ditt samarbeidsprosjekt med Russland mulig.

Published 04. oktober 2021

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen. Kontoret legger til rette for at gode prosjektideer blir til virkelighet, og er samtidig et kompetansesenter for regionalt samarbeid.  

Nytt nettdesign

Barents.no har lansert et helt nytt design som forhåpentligvis skal gjøre det lettere for deg å navigere deg frem til en god søknad. Nå i starten kan det være at det blir noen feilmeldinger på noen av sidene, men på sikt skal det nye designet gjøre det enklere for oss å nå ut til både nye og eksisterende barentsentusiaster.

Våre viktigste oppgaver er å finansiere samarbeidsprosjekter, dele kunnskap og bygge nettverk av engasjerte mennesker i Barentsregionen. Prosjektene legger grunnlag for tillit, vennskap og økt livskvalitet i Barentsregionen. På denne måten er Barentssekretariatet et fredsprosjekt som bidrar til dialog, trygghet og avspenning i nord.

Folk-til-folk

På begge sider av grensa finnes det mennesker og institusjoner som kan oppnå fordeler av å samarbeide med hverandre. Det kan være skoler og elever som besøker hverandre og utveksler erfaringer. Det kan være idrettslag som krysser grensa for å trene eller konkurrere. Det kan være kulturinstitusjoner oppsøker hverandre for å lære og dele. I det hele tatt, alle deler av Barents-samfunnet har en gevinst av å jobbe sammen. Mulighetene er mange.

Barentssekretariatet kaller dette samarbeidet folk-til-folk-samarbeidet. Prosjekter som involverer denne typen samarbeid er selve grunnpilaren i Barentssekretariatets arbeid. 

Hvordan søker jeg?

Barentssekretariatet har et mål om at alle gode prosjekter skal kunne bli realisert. Vår oppgave er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som søker å starte et samarbeidsprosjekt. Har du en samarbeidsidé som du lurer på hvordan du skal ta videre, er det bare å ta kontakt med en av våre rådgivere slik at vi kan hjelpe deg i oppstarten av prosjektet. Det kan dreie seg om hvilke kriterier vi setter til prosjektet, hvordan du kan skaffe deg en partner eller en generell innføring i de kulturelle og politiske forskjellene mellom våre to land. 

Det er viktig at alle som søker midler hos oss setter seg godt inn i de retningslinjer og vilkår vi har for alle søknader. Barentssekretariatet har utarbeidet en trinnvis søkeskole som leder deg gjennom gangen i søknadsprosessen. Et helt avgjørende punkt i alle prosjekter er samarbeidsinnhold. Det er med andre ord ikke nok å bare ha en partner. Dere må kunne synliggjøre samarbeid og utveksling over grensa.

Hva er Barentssekretariatet

Barentssekretariatet får hvert år midler fra Utenriksdepartementet til norsk-russiske samarbeidsprosjekter. Støtten fra UD omfatter prosjektmidler og kjernestøtte. I tillegg bidrar Barne- og familiedepartementet med midler øremerket barne- og ungdomsprosjekter og Kulturdepartementet med støtte til BarentsKult.

Fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark er eiere av Barentssekretariatet og bidrar med midler til BarentsKult-programmet.